Profiel

Het hoofdkantoor van MARTSON is gevestigd aan de Coldenhovelaan in De Lier, gemeente Westland. Direct aan de A20 en vlakbij de havens van Schiedam en Rotterdam. Met behulp van de modernste software, een wagenpark van ruim 70 auto’s en een team van meer dan 100 medewerkers, bieden wij opdrachtgevers logistieke oplossingen voor gespecialiseerd transport. Het wagenpark bestaat uit kiepers, walking-floors, city-walkingfloor, tautliners, koel- en silo-opleggers. We streven naar een zo jong en schoon mogelijk wagenpark. Bijna het hele wagenpark voldoet aan de Euro 6 milieunorm. Dat betekent dat ze veel minder fijnstoffen uitstoten en minder belastend zijn voor het milieu.

Werkwijze

Maximaal excelleren

Ons team heeft de opdracht om u de allerbeste oplossing te bieden. Door de inzet van de meest moderne en intelligente systemen kunnen zij op alle vlakken excelleren en u maximaal ontzorgen. Wij gaan graag een langdurige samenwerking aan waarbij we vooruitdenken, flexibel zijn en de transportstromen optimaal registeren. Dit resulteert in het meest efficiënte vervoer van A naar B.

24/7

Omdat wij service en persoonlijk contact erg belangrijk vinden, kunt u één van onze planners altijd telefonisch bereiken; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij zullen er alles aan doen om uw vracht op de juiste tijd, op de juiste plek en op de juiste manier geladen en gelost af te leveren! 

Ons plansysteem is gekoppeld aan ‘Portbase’ waardoor wij continu kunnen zien of de container van boord is, of deze is vrijgesteld en of de douanedocumenten in orde zijn. Zodoende kunnen wij onze opdrachtgever up-to-date info geven over de status van hun containervracht.

Team

Het team van MARSTON bestaat uit ruim 100 vakbekwame chauffeurs, transportplanners en ondersteunende medewerkers. Daarnaast werken wij met een tiental vaste charters. Wij streven naar maximale kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening en werken uitsluitend met nationale chauffeurs. Onze medewerkers worden door in- en externe opleidingen regelmatig bijgeschoold.

De directie van MARTSON wordt gevoerd door Douwe van Buuren als algemeen directeur, Dirk Vreeken (commercieel directeur) en Maurice van Oosten (financieel directeur).

Certificaten & vergunningen

ADR Certificering

MARTSON werkt volgens de ADR Wetgeving en de chauffeurs en charters bezitten hun ADR Certificaat. In de ADR staan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg die staan omschrijven in een Europese overeenkomst. ADR staat voor Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route.

Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Overige certificeringen

Naast de basisdiploma’s bezitten de meeste chauffeurs ook over:

  • VCA 
  • Heftruckcertificaat
  • LZV certificaat

Vervoerdersvoorwaarden

MARTSON en de daarbij horende B.V. werken conform de Algemene Vervoerscondities (AVC), het CMR Verdrag (de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) en de TLN Algemene betalingsvoorwaarden.

DEZE BESTANDEN KUNT U HIERONDER DOWNLOADEN:
  • AVC Algemene Vervoerscondities
  • CMR Verdrag
  • TLN Algemene betalingsvoorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; Bij internationaal vervoer zijn de AVC 2002 aanvullend op het CMR van toepassing. Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002 aktenummer 69/2002Op al onze prijsopgaven zijn van toepassing TLN-algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Laatste versie. Vervoer geschiedt onder A.V.C/CMR condities.